Nye start-ups er født multidisciplinære med mange forskellige fagligheder. Design, brugerforståelse og beherskelse af avanceret teknologi er nøglekompetencer.