DDC og IDEO taler til toppen af japansk erhverv

DDCs direktør Christian Bason er sammen med den amerikanske design- og innovationsekspert Tom Kelley fra IDEO keynote speaker ved New Business Creation Conference i Japan.

Mere end 500 japanske erhvervsledere og repræsentanter for både regering og embedsværket er samlet til konferencen den 22.januar, hvor det japanske ministerium for Økonomi, Handel og Industri (METI), sætter fokus på nye vækstmuligheder for japansk erhverv.

Ministeriet er kendt for efter Anden verdenskrig at drive den japanske industri frem til noget, der i årtier var kendt som det japanske mirakel. Japan var en af verdens hurtigst voksende økonomier efter Anden verdenskrig . Men i dag er den japanske vækst nede på mindre end 2% i BNP, og regeringen søger inspiration udefra.

Christian Bason og Tom Kelley sætter under overskriften Creativity, Design and Organisation fokus på, hvordan design kan være med til at skabe fornyet vækst, innovation og mere velfærd.

Den danske invitation ligger i forlængelse af nye samarbejdsaftaler mellem Danmark og Japan om gensidigt at fremme handel, udveksling af viden og flere forskningssamarbejder.