Nyt program for design og innovation går i luften

8 millioner kroner fra Markedsmodningsfonden til plus-programmet skal frem til 2017 skabe vækst i dansk erhvervsliv gennem innovationsprojekter og partnerskaber mellem designere og industrivirksomheder.

Bag plus-programmet står et samarbejde mellem Dansk Design Center, Design denmark (Dd), Dansk Industri (DI) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Programmet er støttet af Markedsmodningsfonden med det formål at etablere et stærkt innovationsklima i de danske virksomheder.

plus-programmet skal bringe designkompetencer ind i danske erhvervsvirksomheder for at løfte deres innovationsudfordringer og samtidig give designere og innovationsfolk et større marked at afsætte designkompetencer på.

plus er således et designprogram for både virksomheder og designere, der har mod på at komme fremtidens innovationsudfordringer i møde gennem eksperimenter, designmetodikker og nye samarbejder.

Pilotfase er i gang

En pilotfase for plus-programmet er skudt i gang i april med henblik på at sætte rammerne for konceptet, og involvere repræsentanter fra industrien, design- og innovationsbureauerne samt vidensinstitutioner på tværs. Formålet i pilotfasen er at indkredse erhvervslivets innovationsudfordringer og bestemme, hvilke behov for læring det nye plus-program skal imødekomme.

Læring for alle involverede

Da plus-programmet har som formål at skabe markedsmodning for alle involverede parter, vil forløbet blive tilrettelagt ud fra en open source-tankegang med åben kommunikation om cases, empiri, resultater, best practises mv. Programmet vil også løbende invitere til workshops og videndelingsevents, der tager udgangspunkt i plus-programmets findings.

plus-programmet er defineret i regeringens vækstplan for kreative erhverv og design (2013), og har til formål at styrke samarbejdet mellem industrien i Danmark og danske design- og innovationsvirksomheder, samt fremme konkurrencekraften i Danmark via design og innovation. Såvel designvirksomhederne samt parterne i industrien skal således, for at kunne deltage i programmet, være indstillet på at bidrage med en eksperimentel og lærende tilgang til forløbet, som potentielt udfordrer egne metoder og åbner for nye tværfaglige samarbejder.

Vil du vide mere?

plus-programmet lanceres officielt i 2. halvår 2015, og vi planlægger et informationsmøde efter sommerferien – er du i mellemtiden interesseret i at høre med om plus-programmet, er du meget velkommen til at kontakte Programleder hos DDC, Iben Højer Hansen ihh@ddc.dk eller Direktør for Design denmark, Morten Grøn mg@designdenmark.dk.