Skip to content

Om Dansk Design Center

Bæredygtig vækst starter her

Vi er Danmarks nationale designcenter. Det betyder, at vi bruger design som metode, når vi gør danske og internationale organisationer i stand til at identificere og forfølge nye muligheder for bæredygtig vækst. Fordi det gavner både dem selv og vores samfund.  

Designmetoder og know-how

Hos os lærer organisationer, hvordan de kan bruge designmetoder til at udvikle nye produkter, tjenester og partnerskaber. Med eksperimenterende innovationsforløb og praktiske værktøjer, opbygger vi organisatorisk know-how og efterlader altid et reservoir af viden og metoder, så innovationen også har gode kår, når forløbet er forbi.

Sammen om det

Bæredygtig vækst og innovation er noget, vi er sammen om. Derfor bruger vi meget af vores tid på partnerskaber, som samler og mobiliserer alle de gode kræfter, der kan drive den bæredygtige udvikling fremad.

Vi hedder ikke et center for ingenting. Hos os mødes aktører på tværs, bl.a. fra FN, EU, Ørsted, Realdania, Grundfos, Dansk Sygeplejeråd og Bikubenfonden, og i vores daglige arbejde fra både København og Kolding når vi hundredvis af organisationer og små og mellemstore virksomheder i Danmark og udland. Faktisk arbejder vi hvert år sammen med flere end 2.000 erhvervsledere, designere og beslutningstagere, og vi kan se, at vores indsats betaler sig:

  • 90 % af de virksomheder, der arbejder systematisk med design, oplever, at det har en positiv betydning for deres økonomiske bundlinje
  • 87 % af virksomhederne oplever, at anvendelsen af design styrker deres konkurrenceevne
  • 59 % af virksomhederne mener, at design bliver et vigtigere konkurrenceparameter i løbet af de næste fem år

I samfundets tjeneste

Vi er en erfaren og uvildig non-profit partner, der skaber tryghed til at eksperimentere og evner til at handle. 

Vores arbejde er centreret omkring de tre centrale missioner, der definerer fremtidens samfund, som vi ser det:

Can’t get enough of design and innovation? We hear you. And we have you covered.

Sign up for our newsletter to get the latest from our world delivered straight to your inbox.

Sign up for the ddc newsletter

Copenhagen

Bryghuspladsen 8
BLOX, 2. floor
1473 Copenhagen
CVR 3699 4126

Kolding

Dyrehavevej 116
Design School Kolding
6000 Kolding
CVR 3699 4126

Unless otherwise stated, all content on this website is presented under the Creative Commons Attribution License.