Skip to content
data has a better idea
Content

Det Digitale Etikkompas:
Invitation til deltagelse i læringsforløb

07. Oct 2017
Hvis jeres virksomhed arbejder med digitale og teknologiske løsninger inden for mobilitet, sundhed eller den finansielle sektor, har I nu mulighed for at være en af de første virksomheder, der deltager i læringsforløbet Det Digitale Etikkompas
Quick insight
Hvis jeres virksomhed arbejder med digitale og teknologiske løsninger inden for mobilitet, sundhed eller den finansielle sektor, har I nu mulighed for at være en af de første virksomheder, der deltager i læringsforløbet Det Digitale Etikkompas.

Vi inviterer nu ni danske SMV’er til at deltage i et nyt konkret læringsforløb, hvor I som virksomhed får redskaberne til at arbejde etisk og udvikle ansvarlige produkter og services. I vil komme til at arbejde med praktiske problemer, øvelser og udfordringer, som gør jer i stand til at manøvrere i den digitale verdens dilemmaer med data, algoritmer og nudging.

Med Det Digitale Etikkompas kan jeres virksomhed blive rustet til at indtage en fremtid med etik og ansvarlighed som afgørende konkurrenceparameter og som fundament for økonomisk vækst.

"Etik er et konkurrenceparameter, når en virksomhed arbejder ansvarligt. Man skal tænke på den lange bane. Hvis man ikke handler nu, så er man bagud om 3 måneder, 6 måneder, 2 år."

Christiane Vejlø

Medlem af Dataetisk Råd

Hvis jeres virksomhed arbejder med digitale og teknologiske løsninger inden for mobilitet, sundhed eller den finansielle sektor, har I nu mulighed for at være en af de første virksomheder, der deltager i læringsforløbet.

Forløbet, inkl. undervisningsdage, foregår individuelt (et læringsforløb pr virksomhed) og kan derfor tilrettelægges, så det passer den enkelte virksomhed. Ud over et opstartsmøde og et evalueringsmøde, vil der være to undervisningsdage, som planlægges i umiddelbar forlængelse af hinanden. I vil blive matchet med et digitalt designbureau, som vil arbejde med jer på de to undervisningsdage. Vi gennemfører alle 9 læringsforløb inden d. 30. november 2021.

Spørgsmål og svar om forløbet

Hvad får man ud af at deltage?
I bliver blandt de 9 første virksomheder i Danmark, som bliver undervist i kompasset. Først og fremmest får I konkrete værktøjer, som kan tages direkte i anvendelse i produkt- og forretningsudvikling. Det vil gøre det muligt at reagere på mulige alarmklokker i forbindelse med udvikling af eksisterende produkter og samtidig styrke en proaktiv og systematisk tilgang til etik og ansvarlighed i fremtidig produktudvikling.

Hvad er prisen?
Det er gratis at deltage i forløbet. Investeringen for virksomheden er tiden for de medarbejdere, der deltager i forløbet.

Hvem kan deltage?
SMV’er (max 250 ansatte) der udvikler, producerer og afsætter digitale produkter og/eller services inden for tre sektorer:

  • Mobilitytech – I arbejder måske med kunstig intelligens, mobile apps eller data, der relaterer sig til  kommer fremtidens mobilitet inden for individuel persontransport, logistik eller offentlig transport.
  • Fintech – I arbejder inden for den finansielle sektor i krydsfeltet mellem effektivisering, indtjening og kundernes behov, der rejser helt nye etiske dilemmaer.
  • Healthtech – I arbejder med sundhedssektoren, måske med datadrevne løsninger, automatisering eller teknologi for medicinske gennembrud

Hvem fra virksomheden skal deltage? 
Vi anbefaler, at minimum 5-6 medarbejdere fra jeres virksomhed deltager i forløbet.

Hvem præcis, der bør deltage afklares i forbindelse med aftale om deltagelse i forløb. Det kunne f.eks. være direktør, ansvarlig for design/lead designer, designer, produktudvikling UX-designer, data-scientist, programmør, product manager og forretningsudvikler. Det kan også være medarbejdere, der er ansvarlige for customer experience, salg og eller marketing.

Læs mere om projektet Det Digitale Etikkompas her.

Christina Melander

Program Director

Mail cme@ddc.dk
Phone +45 2946 2922
Social LinkedIn

Kunne det være noget for jer? Tøv ikke med at række ud!

Can’t get enough of design and innovation? We hear you. And we have you covered.

Sign up for our newsletter to get the latest from our world delivered straight to your inbox.

Sign up for the ddc newsletter

Copenhagen

Bryghuspladsen 8
BLOX, 2. floor
1473 Copenhagen
CVR 3699 4126

Kolding

Sdr. Havnegade 7
Pakhuset
6000 Kolding
CVR 3699 4126

Unless otherwise stated, all content on this website is presented under the Creative Commons Attribution License.