Skip to content

Nyt innovationsforløb:
Cirkulære Byer

Cirkulære Byer er et nationalt projekt der hjælper ambitiøse kommuner med at komme i mål med den cirkulære omstilling

Er I interesseret i at blive en af de seks kommuner? 

Ansøg inden d. 28 januar 2022 ved at udfylde ansøgningsskemaet.

Ved spørgsmål kontakt projektleder Gry Brostrøm på mail gry@ddc.dk. eller  telefon +31158670.

De udvalgte kommuner får svar ultimo februar 2022.

Cirkulære Byer er et innovationsforløb for cirkulære frontløber kommuner i Danmark.
Cirkulær omstilling i byer berører områder inden for alt fra byggeri og byggematerialer til ressourceoptimering af energi- og vandforbrug. Formålet med programmet er at udnytte det fulde potentiale i byerne og at eksperimentere med prototyper på konkrete cirkulære (system)løsninger, som derefter afprøves i praksis.    

Kommunernes rolle i den cirkulære omstilling

Lykkes kommunerne med omstillingen fra en lineær til cirkulær økonomi er potentialet enormt. I dag forbruger byerne nemlig langt størstedelen, hele 75 pct., af verdens ressourcer. Ligeledes producerer byerne 50 pct. af alt affald på verdensplan og udleder 60-80 pct. af klodens drivhusgasudledninger. Ser vi isoleret set på byggeriet, står det for 39% af det globale udslip af drivhusgasser, 28% stammer fra driften af bygninger og 11% fra byggematerialer.

Designtænkning som katalysator

Dansk Design Center og CLEAN inviterer seks byer til at deltage i et 2-årigt innovationsforløb. Programmet er støttet af Realdania. Kommunerne får mulighed for at arbejde både systemisk og i praksis med lokale cirkulære udfordringer i samarbejde med virksomheder, forskningsmiljøer og borgere og i tæt sparring med andre danske kommuner. 

Kommunerne vil kunne tage afsæt i egne lokale handlingsplaner og problemstillinger når de ansøger om at blive udvalgt til at indgå i innovationsforløbet. Kommunen vil få hjælp til at forme scope for forløbet. Der kan f.eks. tages udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra kommunens klimahandlingsplan.  

Med afsæt i design og matchmaking med de rette aktører og samarbejdspartnere imødekommer forløbene kommunernes behov for en mere systemisk, tværsektoriel og holistisk tilgang til den cirkulære omstilling. Forløbene vil have fokus på at:

  • Øge samarbejde og udvikling på tværs af ressortområder 
  • Opbygge kompetencer og viden om systemtænkning og cirkulære løsningsmodeller 
  • Sikre politisk forankring af viden via en følgegruppe for politikere i deltagende kommuner
  • Skabe og teste konkrete cirkulære løsningsmodeller sammen med industri, erhvervsliv, forskning og civilsamfund.
  • Understøtte tværkommunalt samarbejde, hvor sparring og videndeling mellem byer om cirkulære løsningsmodeller og systemisk udvikling sker i et ‘community’ af ambitiøse kommuner.

Projektet er åbent for alle kommuner, der er handlekraftige og klar til at tage fat på de cirkulære problemstillinger de må stå over for. 

Projektet er støttet af Realdania og drives af Dansk Design Center og CLEAN.

Læs mere om projektet

Can’t get enough of design and innovation? We hear you. And we have you covered.

Sign up for our newsletter to get the latest from our world delivered straight to your inbox.

Sign up for the ddc newsletter

Copenhagen

Bryghuspladsen 8
BLOX, 2nd floor
1473 Copenhagen
CVR 3699 4126

Kolding

Sdr. Havnegade 7
Pakhuset
6000 Kolding
CVR 3699 4126

Unless otherwise stated, all content on this website is presented under the Creative Commons Attribution License.