Skip to content
Toolkit

Værktøjskasse:
Det Digitale Etikkompas

Det Digitale Etikkompas er et redskab, som hjælper virksomheder med at træffe de rigtige designetiske beslutninger

Vi har alle hørt historierne om store teknologivirksomheder, der indsamler uhyggelige mængder af personlige data, bruger snedige algoritmer til at manipulere med vores hjerner og ligefrem ansætter dygtige hjerneforskere til at gøre os afhængige af digitale gadgets. Det er skræmmende historier, men de kan også virke en smule abstrakte og fjerne for almindelige digitale designere og produktudviklere, der ikke lige arbejder for Facebook, Google eller Amazon.

Men faktisk starter alle disse historier med en ganske almindelig designer, som træffer designbeslutninger. Måske ønsker man bare at designe den bedst mulige løsning, men man ikke kan overskue eller glemmer, at digitale løsninger kan have utilsigtede konsekvenser. Måske er der nogen sårbare målgrupper, man ikke har tænkt på i sit design, måske har man ikke passet tilstrækkeligt på brugernes data, eller måske har man ikke overvejet de langtrækkende konsekvenser af ens digitale løsning.

Hvordan?

Download etikhåndbogen, som forklarer og guider dig gennem nedenstående værktøjer.

Hvis vi skal skabe en bedre, mere retfærdig, ansvarlig og etisk digital verden, er vi nødt til at starte med de designbeslutninger, som designere, produktansvarlige og programmører træffer hver evig eneste dag. Det er beslutninger, der i sidste ende har betydning for virksomhedens image og dermed konkurrenceevne og vækst og derfor uundgåeligt er et ledelsesanliggende.

Det Digitale Etikkompas er et redskab, som hjælper jer med at træffe de beslutninger!

Redskabet er frit tilgængeligt og stilles til rådighed af Dansk Design Center. Redskabet har to funktioner:

 1. Etisk huskeliste (heuristik): Det hjælper jer med at stille de rigtige etiske spørgsmål, som sikrer, at I ikke begår de mest almindelige designetiske fejltagelser. Det Digitale Etikkompas fungerer som etiske design patterns, der guider med konkrete anbefalinger og eksempler i forhold til at skabe etiske digitale produkter.
 2. Etisk workshopværktøj: Det hjælper jeres virksomhed med at bygge mere etiske og ansvarlige produkter. Det gør det helt konkret ved at guide jer igennem et workshopforløb, hvor I lokaliserer eventuelle etiske problemer i jeres egne digitale produkter, og hvor I finder nye og mere etiske designløsninger.
græsk statue etik

Etisk huskeliste (heuristik):

Hvis I ønsker at bruge Det Digitale Etikkompas som en etisk huskeliste, skal du hente de to PDF’er: Etiknavigatoren og Videnskort.

Etiknavigatoren er en cirkelformet model, som er designet til at være en stor spilleplade. Du kan dog også sagtens bruge den digitalt i PDF-versionen. I centrum af modellen finder du de fem grundlæggende etiske principper, som bør guide alle designere, der ønsker at designe etiske digitale produkter. Som du vil bemærke, er ingen af disse principper 100 procent entydige. Tværtimod er de konfliktfyldte og rejser ofte flere spørgsmål, end de giver svar.

I den næste ring finder du de tre kategorier: Data, Automatisering og Adfærdsdesign, som er de tre områder, hvor der oftest opstår etiske problemer med digitalt design.

I den yderste ring finder du 24 helt konkrete etiske spørgsmål, som du kan bruge som en form for etisk check-liste, der sikrer, at dit digitale design ikke begår de mest almindelige designetiske fejltagelser. Hvis du har brug for mere viden om hvert af disse 24 spørgsmål, skal du bruge videnskortene.

Videnskortene er 29 kort, som forklarer de 5 etiske principper og de 24 etiske spørgsmål i Etiknavigatoren. Hvert videnskort uddyber den etiske problemstilling, kommer med anbefalinger og giver eksempler på gode og dårlige etiske designløsninger. Du kan bruge videnskortene, hvis du står over for en konkret designetisk udfordring og har brug for hjælp til at komme videre ved hjælp af anbefalinger eller eksempler.

Etisk workshopværktøj

Hvis du ønsker at bruge Det Digitale Etikkompas som workshopværktøj, skal du hente alle PDF’erne. Den vigtigste PDF er håndbogen, som forklarer, hvordan du bedst muligt afvikler en designetisk workshop. De øvrige PDF’er er konkrete værktøjer, som du printer ud og bruger i workshoppen.

Håndbogen beskriver i detaljer, hvordan man afvikler workshoppen, men som udgangspunkt bør du være opmærksom på følgende:

 1. Workshoppen fungerer bedst, hvis den modereres af en person, som har sat sig godt ind i alt materialet i Det Digitale Etikkompas.
 2. Workshoppen tager minimum fire timer, men vi anbefaler, at I enten anvender en hel eller to halve dage for at få maksimalt udbytte. Desuden kan I lave forskellige workshops for forskellige dele af virksomhedens digitale produkter.
 3. Workshoppen er designet til fysisk fremmøde, hvor I printer PDF’erne ud. I kan dog også lægge PDF’erne ind i online samarbejdsredskaber som Mural og Miro og afvikle en workshop online. Kontakt evt. Dansk Design Center eller nogle af projektets konsulentpartnere om dette (se partnerliste nederst).
 4. Deltagerne i workshoppen bør være alle dem, der træffer beslutninger om et digitalt produkts udformning. Det kan være designere, product managers, programmører, data scientists, CEOs, forretningsudviklere osv. Det er en fordel at have så tværfagligt et team af deltagere som muligt, da det understøtter processen i at se produktet fra forskellige perspektiver.

Det Digitale Etikkompas – udvidet læringsforløb

Det Digitale Etikkompas kan også kombineres med et mere udvidet læringsforløb, som varetages af de konsulentpartnere, som har været med til at udvikle Etikkompasset. Et læringsforløb varer 1-3 dage og kommer mere bredt omkring designetik, og hvordan man som organisation bliver bedre til at arbejde designetisk. Et læringsforløb skræddersys til behov, men kunne i en stor udgave f.eks. indeholde:

 1. Interview og/eller survey, som vurderer virksomhedens digitale produkter og organisationens modenhed i forhold til at arbejde med digital designetik.
 2. Forberedelse: Deltagere i læringsforløbet bruger ca. en time på at forberede sig på læringsforløbet.
 3. Dag 1: Introduktion til etik og digital designetik med konkrete og engagerende eksempler.
 4. Dag 2: Workshop med udgangspunkt i Det Digitale Etikkompas. Modereret af erfaren konsulent, der har dybt kendskab til redskabet og designetiske problemstillinger.
 5. Dag 3: Hvordan bliver vi bedre til at arbejde med digital designetik i det daglige? Hvordan ændrer vi organisationen? Hvordan ændrer vi vores processer?
 6. Opfølgning: Der følges op på læringsforløbet med efterfølgende interviews og assesments.

Værktøjskassen

Can’t get enough of design and innovation? We hear you. And we have you covered.

Sign up for our newsletter to get the latest from our world delivered straight to your inbox.

Sign up for the ddc newsletter

Copenhagen

Bryghuspladsen 8
BLOX, 2. floor
1473 Copenhagen
CVR 3699 4126

Kolding

Dyrehavevej 116
Design School Kolding
6000 Kolding
CVR 3699 4126

Unless otherwise stated, all content on this website is presented under the Creative Commons Attribution License.